Obchodné podmienky

Permanentky

Permanentka je poukaz na uplatnenie vopred zakúpeného počtu masáží za zvýhodnenú cenu. Pri zakúpení 5 ks služieb je jej platnosť obmedzená na 15 týždňov odo dňa zakúpenia, pri zakúpení 10 ks služieb je jej platnosť obmedzená na 30 týždňov. Klient je povinný zakúpené služby využiť do vyznačeného dátumu. Po tomto termíne nebude možné službu poskytnúť. V prípade vážnych dôvodov nevyčerpania zakúpených služieb do určeného dátumu, je na posúdení majiteľa, či termín na čerpanie služieb predĺži alebo nie.

Zrušenie termínu masáže

Zrušenie termínu masáže je možné bez poplatku aj z dôvodu náhlej choroby, úrazu alebo hospitalizácie a to pri nahlásení min. 12 hodín vopred. Každý prípad posúdi majiteľ osobitne.

Benefity pre firmy

V prípade záujmu o tento benefit, získajú Vaši zamestnanci v mojom štúdiu 20% zľavu z cien poskytovaných služieb na základe preukázania sa preukazom Vašej firmy na meno zamestnanca. Podmienkou uplatnenia benefitu je uvedenie tejto ponuky na Vašom firemnom intranete alebo inom vnútornom spravodajcovi firmy.

Darček k narodeninám

Pre získanie 20% zľavy z ceny masáže v deň Vašich narodenín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

Zľavy nie je možné kombinovať ani ich nie je možné vymáhať súdnou cestou. O poskytnutí alebo neposkytnutí zľavy v prípade nejasností rozhoduje majiteľ.